דוכיפת הוצאה לאור
הביקורת הפנימית

שלומית גלר

הביקורת הפנימית

התיאוריה ויישומה

הספר מציג את התפתחות הביקורת הפנימית לאורך "סרגל ההיסטוריה", מהזמן העתיק ועד לביקורת המודרנית והמתקדמת בעידן הממשל התאגידי.
הספר מתאר את תפקידה של הביקורת הפנימית כ"שומרת הסף", התורמת את חלקה לאיכות ולמצוינות בכך, שהיא חושפת לאור אזורים בהם הארגון צפוי להיכשל, כתוצאה מליקויים מערכתיים, מקצועיים או נורמטיביים. הביקורת הפנימית הפכה בעיני הציבור, הרגולציה, והדין לאחת מאבני הבניין המרכזיות בשמירה ובהגנה על האינטרס הציבורי.
הספר מציע מודל ל"מתווה הממשל התאגידי בישראל" ומצביע על מערכת של פיקוח, בקרה וביקורת, המשולבת בין גורמי הפיקוח והבקרה בישראל.
הספר מפרט את יסודות עבודת המבקר הפנימי הבנויים על פי אמות מידה לביקורת פנימית (חוקיות, סדירות, חיסכון, יעילות, אפקטיביות, הגינות כלפי הסביבה ומנהל תקין וטוהר מידות) ואת מקור הסמכות של הביקורת הפנימית (הדין, התקנים וההנחיות המקצועיות).
בספר מוצע מודל "המצפן של הביקורת הפנימית", אשר בעזרתו ניתן לקיים ביקורת פנימית מקצועית, ראויה ואפקטיבית, בלתי תלויה המושתתת על יושרה, איזון, הוגנות, מקצוענות, אומץ לב, עקשנות ותבונה. ביקורת היודעת להצביע גם על ממצאים חיוביים (ראויים לחיקוי) ומוסיפה ערך לארגון.
הספר מציע מודל חדשני לתרומת הביקורת הפנימית להטמעה ולשיפור המנהל התקין וטוהר המידות בארגונים אשר יישומו יביא להקטנה ולמניעת סיכוני הונאות ומעילות בארגונים.
הספר נותן "ארגז כלים" ואבני בניין לביצוע עבודת המבקר הפנימי באופן מקצועי, שיטתי ואיכותי.

» חזרה לקטלוג

כל הזכויות שמורות © דוכיפת הוצאה לאור, 2023