דוכיפת הוצאה לאור
מנהיג נשכח

שי חורב

מנהיג נשכח

חייו ופעלו של אלוף פרופ' יוחנן רטנר

יוחנן רטנר, היה איש רב עלילות, שנמצא בו שילוב נדיר של אדריכל אמן, מורה ואיש צבא בעל אופקים רחבים, איש אשר היה ממעצביה של ה"הגנה" שהפכה מארגון מיליציוני להיות צבא ובראשו מטה כללי.
ראויים הדברים שנאמרו על פרופ' יוחנן רטנר: "כבר הופעתו החיצונית של יוחנן רטנר, פרופסור לארכיטקטורה בטכניון ומראשוני אלופי צה"ל, משקפת את תכונות אפיו – ענווה, פשטות וצניעות. מדבר הוא בנחת, בלי שירים את קולו מחמת רוגזה או התרגשות. הוא מסביר פנים לכל אדם, ובראש וראשונה לתלמידיו."
האדריכל, פרופ' יוחנן רטנר, היה היחיד בשורות ה"הגנה" שהיה לו גם רקע צבאי ברמה גבוהה, כמו גם מעמד אישי בשורות הארגון – בהדרכה, בביצור, בתכנון ישובים, שעשו אותו לאיש הנכון לכהן כראש המפקדה הארצית – והוא ביצע בשנה אחת את הגדול במעשים שבוצעו ב"הגנה", והוא הקמת המטה הכללי, המטכ"ל הראשון של ה"הגנה".
למרות מעורבותו של יוחנן רטנר בממסד הקובע בישוב, הוא שמר על מרחק מה ממנו. הוא לא היה איש מפלגה והיו לו דעות עצמאיות. הוא הזדהה עמוקות עם הנושאים שעסק בהם, אולם הוא הקפיד לשמור על ריחוק מסויים מהמעורבים בהם, כל זאת על מנת שיוכל להשמיע ביקורת ענינית. במציאות המוחלטת הדחוסה של החברה היישובית בתקופת טרם מדינה, זה היה כוחו, אך גם חולשתו, והוא היה מודע לכך.
נמצא בפרופ' יוחנן רטנר צרוף נדיר של כישורים, חכמה, השכלה ותכונות אנושיות תרומיות: ארכיטקט, פרופסור, דיקן, מפקד ב"הגנה", מתכנן אסטרטגי, מתכנן התיישבות, רמ"א (ראש המפקדה הארצית) של ה"הגנה", ממקימי החמ"ד (חיל המדע), נספח צבאי ראשון במוסקבה, מ"מ נשיא הטכניון, ולא יהיה מוגזם לומר שלפי כישוריו יכול היה לשאת בכל תפקיד רם, אם בטכניון או במדינה. תמיד היה נכון למלא כל שליחות, אבל מעולם לא חיפש שררה. ובסופו של דבר ראה את העיקר ביחיד.

» חזרה לקטלוג

כל הזכויות שמורות © דוכיפת הוצאה לאור, 2024