דוכיפת הוצאה לאור
נשות חיפה

שי חורב

נשות חיפה

לקסיקון

חיפה התברכה בנשים שהעשירו את חיי הרוח והמעשה בעיר, כל אחת כאבן יקרה בפסיפס המרהיב של עירנו.
מסופר על רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד, שקבע לו שיעור עם אשתו באורח חיים כל יום חצי שעה. כמו כן מסופר על ה'חתם סופר' שהוא עצמו למד עם בנותיו אגדות חז"ל.
על פי תורת הקבלה, האישה מקושרת לספירה העשירית – ספירת מלכות, שהיא בבחינת השכינה. האישה מושווית בקבלה לאדמה, ואילו הגבר לשמיים. האדמה מקבלת מהשמיים מים וחיות וכך מצמיחה ויולדת.
האות י' במילה 'איש' מסמלת, על פי הקבלה, שמיים, והאות ה' ב'אישה' מסמלת אדמה, לכן תיקונו של האיש בלימוד תורה בחינת שמיים, ואילו תיקונה של האישה הוא בעשיה, בחינת אדמה.
האישה היא בבחינת השכינה הקדושה, וכדברי האמורא רב יוסף, כאשר היה שומע את קול פסיעות אמו המתקרבת, היה אומר: "איקום מקמי שכינה דאתיא" (אקום לפני השכינה שבאה).
על אף הנסיון הרבני להנמיך את מקומה ותרומתה של האשה, ראוי להביא את שנאמר במדרש 'ילקוט שמעוני': "דרש רבי עקיבא: בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים ובזכותן עתידים להגאל".
גם בתלמוד הבבלי הכירו החכמים בגדולתה ובתרומתה של האשה כפי שנאמר: "נתן הקב"ה בינה יתרה באישה יותר מבאיש". (מסכת נידה דף מ"ה, עמוד ב').
לא בכדי כתב הסופר הרוסי לב טולסטוי: "אישה היא מן עניין שכזה, שכל כמה שתתעמק בו, עדיין תמצא חידושים על גבי חידושים".
חיפה התברכה בנשים שהעשירו את חיי הרוח והמעשה בעיר, כל אחת בתחומה ובסיפור פעילותה ותרומתה לעיר ולמדינה.
שומה על כולנו להודות ולהתברך בחברה המיוחדת בסיפורה של חיפה, בנשים שפעלו ותרמו, כל אחת במיוחדות שלה, ויצרו יחד תמונת פסיפס מרהיבה ומלאה בהשראה לכל אחד ואחת מאתנו.
בלקסיקון זה לא התכוונו לפאר ולרומם את אותן הנשים. התמקדנו ברצון לתאר ולתעד את פעולותיהן של אותן חיפאיות אשר בגינם מצאו את מקומן הראוי בסיפורה של חיפה.

» חזרה לקטלוג

כל הזכויות שמורות © דוכיפת הוצאה לאור, 2023