דוכיפת הוצאה לאור
כבוד יושב ראש הכנסת

שי חורב

כבוד יושב ראש הכנסת

יושב ראש הכנסת וסגניו נבחרים בכפוף לסעיף 20 לחוק יסוד הכנסת, הקובע: "הכנסת תבחר, בבחירות גלויות, את יושב ראש הכנסת ואת הסגנים ליושב ראש הכנסת" ובהמשך מצויין כי "יושב ראש הכנסת והסגנים ייבחרו לכל תקופת כהונתה של הכנסת."
יושב ראש הכנסת מנהל את ענייני הכנסת, מייצג אותה כלפי חוץ ואמון על שמירת כבודה, על הסדר בישיבותיה ועל קיום הוראות התקנון. יושב ראש הכנסת קובע את סדר יומה של הכנסת ומנהל את ישיבות מליאת הכנסת.
יושב ראש הכנסת הוא בדרך כלל נציגה של המפלגה המרכזית בקואליציה ונבחר בבחירות גלויות. הוא מייצג לרוב את הממשלה, ועליו לדאוג שהממשלה תוכל להעביר את סדר היום שלה בכלל ואת החקיקה שלה בפרט, אחרת הממשלה לא יכולה לפעול, זאת בניגוד לשיטה הנשיאותית הנהוגה בארה"ב, כאשר יתכן מצב לאומתי, שבו אין לנשיא רוב, באחד מבתי הקונגרס, או בשניהם.
ליושב ראש הכנסת תפקידים נוספים במסגרת הפעילות הפרלמנטרית של הכנסת, כמו אישור שאילתות דחופות המוגשות לשרים ועוד. הוא עומד בראש נשיאות הכנסת, הגוף אשר מאשר כל שבוע את הנחת הצעות חוק פרטיות בטרם הדיון המוקדם ואת ההצעות הדחופות לסדר היום וההצעות לדיונים מהירים בוועדות הכנסת.
יושב ראש הפרלמנט הוא בעל המשרה הפרלמנטרית הרמה ביותר, והוא נהנה מסמכויות נרחבות בניהול ענייני הפרלמנט. הוא זה אשר ממלא את מקום נשיא המדינה בהיעדרו, והוא בעל סמכויות מינהליות, כמו: אחריות על פעילות עובדי הכנסת ומזכירות הכנסת, מינוי מזכיר הכנסת, קבלת התפטרותו של חבר כנסת, ועוד.

» חזרה לקטלוג

כל הזכויות שמורות © דוכיפת הוצאה לאור, 2024