דוכיפת הוצאה לאור
קרע בצמרת

נתן ינאי

קרע בצמרת

המשבר שזעזע את מפא"י והביא להקמת רפ"י

העיסוק בחקר פרשת לבון כפרשה פוליטית נבע מן השאלה כיצד קרה שעיסוק מאוחר בשאלה בעלת אופי אישי-היסטורי, האחריות ל"עסק הביש", יצר טלטלה עוצמתית וממושכת כל כך בחברה ובמערכת הפוליטית בישראל בשלושה פרקי זמן שונים, מ-1960 ועד 1965. טלטלה זו גרמה לפילוגה של מפא"י, מפלגת השלטון הראשית בישראל מאז הקמתה, זרזה את פרישתו של מנהיגה דוד בן-גוריון, ותרמה לשינויים בעלי משמעות בערכיה ובדרכי התנהלותה של הפוליטיקה הישראלית. קיים כאן נסיון להבין כיצד עימות בעל אופי אישי, ומאבק פנים-מפלגתי ובין-מפלגתי שהתפתחו בצמוד אליו, הפך ל"פרשה" שהשתלטה על הפוליטיקה וגייסה חלקים מן החברה, בעיקר מן העילית האקדמית, התקשורתית והתרבותית, להשתתף במאבקיה.
מדוע הניח פנחס לבון, הגיבור הטראגי של הפרשה, לגלגל את קובלנותו רחוק כל-כך, שלא בטובתו; ומדוע הניח בן-גוריון ל"פרשת לבון" להפוך ל"פרשת בן-גוריון", והמשיך לתבוע את תיקון "עיוות הדין" על פי הגדרתו, גם לאחר שביקורתו על "ועדת השבעה" זכתה להכרת היועץ המשפטי לממשלה. הוא הניח לתביעה זו, שוב שלא בטובתו, להפוך לנושא כמעט יחיד שקבע את התנהלותו הפוליטית לאחר פרישתו מראשות הממשלה, והוליך אותו בסופו של דבר לפילוגה של מפלגתו.
חלק חשוב והכרחי של "קרע בצמרת" הוא חקר מפא"י של ערב הפרשה. ספר זה היה הראשון שעסק בהרחבה ובמפורט בהרכבה ובדרך התנהלותה הפנימית של מפלגה זו.
המחבר, פרופ' נתן ינאי, לשעבר ראש החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה, בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת קולומביה בניו-יורק, שימש כחוקר וכמרצה אורח באוניברסיטאות חשובות בארה"ב וזכה במענק של חוקר בכיר מטעם קרן פולברייט.
במחקריו הרבים עסק ינאי בנושאי מנהיגות ומנהיגים, היסטוריה ומשברים פוליטיים, ובהתפתחות תנועת העבודה הישראלית. בין השאר הוא בחן את השאלות: איך ומדוע מתפתחת "פרשה פוליטית"? ומדוע מפלגות שורדות למרות היחלשותן?
בנוסף לעבודתו האקדמית, ינאי עוסק בשנים האחרונות גם בכתיבה ספרותית, בפרוזה ובשירה.

» חזרה לקטלוג

כל הזכויות שמורות © דוכיפת הוצאה לאור, 2024