דוכיפת הוצאה לאור
חיפה שלי

אלי נחמיאס

חיפה שלי

מאמרים על העיר, אז והיום

קובץ המאמרים, בספר זכרון זה, פרי עטו של ד"ר אלי נחמיאס ז"ל, המוצג בזה, עוסק בחיפה, על סיפוריה, על ההיסטוריה שלה, על ההווי הפוליטי המיוחד לה, כמו גם על האישים המזוהים עם המערכת המוניציפאלית של העיר.
המחבר, איש אשכולות, בעל סקרנות מדעית, עסק בעיקר בתחום ההסתדרותי, על גווניו ומבוכיו, אך עיקר אהבתו ודאגתו היתה נתונה לעירו - לחיפה. הוא לא נלאה מלחפש עוד בדל ראיה ועוד רמז, על מנת להשלים את הפסיפס המגוון, העוסק בסיפור חיפאי נוסף, על עברה ועל החיים בה כיום.
נמצא בספר חשוב זה, מאמרים העוסקים באהבתו ודאגתו לעיר חיפה - על עברה, החיים בה כיום ומה אפשר לתרום למען עתידה.
במאמרים חשובים אלה ימצא הקורא חומר תיעודי ומסמכים ארכיונים, לעתים בלעדיים, הקשורים בתולדות חיפה, בחקר שכונותיה ובהיבטים המוניציפאליים המיוחדים לה.

» חזרה לקטלוג

כל הזכויות שמורות © דוכיפת הוצאה לאור, 2023