דוכיפת הוצאה לאור
מגילת העצמאות של מדינת ישראל

שי חורב

מגילת העצמאות של מדינת ישראל

והאישים החתומים עליה

הזכרון הקולקטיבי של כל עם מתמקד בארוע מסוים, השואב את כל מרכיביו של הפסיפס הלאומי לתמונה אחת.
ישראל המתחדשת, על כל גווניה, הגיעה אל ההגשמה הלאומית בטקס הכרזת המדינה, כאשר דוד בן-גוריון ניצב על הבמה, באולם המלא מפה לפה בנכבדי הישוב היהודי, מעל השקיפה תמונתו של חוזה המדינה, ד"ר בנימין זאב הרצל, והוא קרא את נוסח מגילת העצמאות.
מגילת העצמאות היא המסמך המכונן של מדינת ישראל ומהווה לכן מסמך יסוד לקיומה של המדינה זה עתה קמה.
המגילה מדגישה כי מדינת ישראל הוכרזה על בסיס דמותו הדתית של העם היהודי, על בסיס זכותם ההסטורית והמוסרית של בני העם היהודי על ארץ ישראל, על בסיס האסון הנורא שארע לעם היהודי כאשר איבד למעלה מששה מליון מבניו ובנותיו, על בסיס זכותו של כל לאום לעמוד ברשות עצמו במדינה ריבונית, ועל בסיס הצהרת בלפור וההכרה הבינלאומית.
מגילת העצמאות קובעת את הצורך בניסוח חוקה כתובה אשר תהווה בסיס להקמת הרשויות הנבחרות של המדינה.
מגילת העצמאות מגדירה את אופיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ונותנת ביטוי ל"אני מאמין" של העם היהודי במדינתו.

» חזרה לקטלוג

כל הזכויות שמורות © דוכיפת הוצאה לאור, 2023