דוכיפת הוצאה לאור
הוגה ומנהיג

שי חורב

הוגה ומנהיג

השקפת עולמו ומקומו האידיאולוגי של פנחס לבון במסגרת המנהיגות האידיאולוגית של תנועת העבודה

פנחס לבון (לוביאניקר) היה אחד האישים הקונטרוברסלים ביותר בהנהגת תנועת העבודה בישוב ובמדינת ישראל, ושמו נקשר בפרשה פוליטית סבוכה וקשה בחיי מפלגתו ובחיי המדינה כולה.
פנים רבות לדמותו של לבון: הוגה דעות, המנסח משנה חברתית עבור תנועתו, ופוליטיקאי בעל אישיות כריזמאטית הנמצא במרכזן של סערות ומחלוקות פוליטיות.
מנהיג פוליטי שכמעט והגיע לפיסגת הפירמידה השלטונית, ואשר היהב שותף בעיצוב מסגרתה ודרכה של ההסתדרות, ובהתווית נתיבה המדיני והחברתי של המדינה זה מקרוב קמה.
פנחס לבון זכה לפרסום רב משך תקופת מנהיגותו הפעילה ואפילו לאחריה, אולם ניכרת נטיה להתעלם מן הצד ההגותי שבתרומתו למפלגתו ותנועתו.
תנועת העבודה הצמיחה, בצד מעשה ההגשמה הציוני, גם מורי דרך אידיאולוגיים, אשר ניסו, איש איש על פי תפיסתו ומשנתו, לתרץ את הבעיות שהתעוררו עם תהליך בנין הישוב היהודי וההגשמה הציונית.
האבות האידיאולוגיטים של תנועת העבודה לא הרקיעו לשיאי חשיבה מקוריים, אלא טרחו והסבירו, כל אחד בלשונו, כל אחד בכשרונו, מה הזיקה בין היסודות האידיאולוגיים לאסטרטגיה הפוליטית של התנועה.
בתוך מארג זה פעל פנחס לבון, ועמו תנועת "גורדוניה".
פנחס לבון היה אחד המעטים בהנהגת תנועת העבודה, אשר שילב הגות ומעשה. אולם מאורעות המעשה כיסו על ההוגה חד המבט וחסר הפשרות. רק מרחק הזמן משיר אט אט את מעשי ההווה, ומגלה את הצבעים מלאי הזוהר של תמונת הגותו של לבון.

» חזרה לקטלוג

כל הזכויות שמורות © דוכיפת הוצאה לאור, 2023