דוכיפת הוצאה לאור
ארץ רעשה למאכלת אש

חזי לוי

ארץ רעשה למאכלת אש

ריכוז של מפעלים פטרוכימיים ותשתיות חומרים מסוכנים גדולות בסמוך לאוכלוסייה צפופה באזור החשוד בפעילות סיסמית וסיכוני רעידות אדמה, הינו פוטנציאל לאסון בקנה מידה גדול, הן עקב שריפות תעשייתיות גדולות והן כתוצאה משחרור בלתי מבוקר של ענני חומרים מסוכנים בריכוזים מסוכנים לעבר אוכלוסייה חסרת מיגון. אלה עלולים להעצים את הנזק שממילא כבר נגרם מרעידת אדמה.
המחקר בספר זה בוחן את הקשר בין רעידת אדמה חזקה שמקורה באזור עמק הירדן או העתק הכרמל לבין התפתחות שריפות תעשייתיות בעמק זבולון ויכולת המענה של שרותי הכבאות וההצלה באזור. למטרה זו נבחרו חמשת המפעלים במתחם בתי זיקוק והמפעלים הפטרוכימיים שבעמק זבולון. היכולת הקיימת של שרותי הכבאות וההצלה הועמדה מול המענה הנדרש בדוקטרינת הכיבוי והתבררו הפערים בין המצוי לרצוי, פערים עצומים ובלתי ניתנים לגישור בתנאים שבמציב אזור האסון.
הכרת הפערים הללו תאפשר למקבלי ההחלטות להפנות את כוחות הכיבוי לאירועים אחרים באזור האסון בו לכבאים יש יתרון יחסי ובו יוכלו לסייע בצורה טובה יותר להצלת חיי אדם.
חשוב לציין כי במקביל לשרפות יתכן גם שחרור ענני חומרים מסוכנים באותו אזור אסון ובאותן נסיבות, ולהעצים את הנזק לאין שעור. זהו נושא שאי אפשר להפריז בחשיבותו ויהיה צורך לבחון אותו במסגרת משלימה למחקר הנוכחי.

» חזרה לקטלוג

כל הזכויות שמורות © דוכיפת הוצאה לאור, 2023